רוצה לפתוח מייקטק?

יצירה טכנולוגית במייקטק

הילדים חופשיים להתנסות במגוון ערכות דיגיטליות ולייצר פרוייקטים אישיים ומיוחדים
עקרונות המייקטק:
טכנולוגיות התחלתיות ומגוונות

במייקטק אנו משתמשים בטכנולוגיות, תוכנות וחומרים המאפשרים יצירה מיידית ללא ידע קודם, מטרתנו לאפשר יצירה מגוונת

למידה שאיננה מובנית

מבקרים במקום מוזמנים ליצור מה שהם רוצים ובקצב שלהם. אנו מספקים הוראות בסיסיות להיכרות עם הטכנולוגיות.

המקום השלישי

המייקטק נועד להיות מרחב חברתי בין ילדים. על כן, המנטורים הינם בני נוער וכניסת הורים איננה מותרת.
Sara Fine Center of New Media Literacy
מייקטק – מקום לעשייה דיגיטלית
milab-logo